В живота няма нищо случайно или принципът на синхроничността в посланието, което току-що изтегли

Често казваме, че в живота няма нищо случайно,  и това не е само едно от повтаряните механично клишета.  Това твърдение има своята научна обосновка и тя е на швейцарския психиатър и психотерапевт Карл Густав Юнг. Този феномен той нарича „Принцип на синхроничността”.

Според този принцип съвпаденията не са случайност и отразяват как нашето несъзнавано работи и осъществява връзката между това, което знаем , и това, което не знаем.  Когато отворим книга на произволна страница, или когато теглим късметчето със сутрешното ни  кафе, или когато някой непознат ни каже нещо на улицата, или  когато станем свидетели на някакво неочаквано събитие -всички те могат да се окажат отговор на въпроса, който отдавна ни вълнува и чийто отговор не можем да открием.

Истината е, че няма универсални рецепти и правилни или неправилни отговори, а има отговори, които са добри в определения момент, на определеното място, само и единствено за нас.

Така посланието, което изтегли днес,  е твоят жокер към проблем или въпрос , който те вълнува. За да усетиш каква е причината точно сега и точно това послание  да дойде при теб, отговори на следните въпроси:

Какво не ми дава мира напоследък?
Коя моя потребност гладува и търси точната „храна” за нея?
Какво не си позволявам, за да я задоволя?
Какво ме спира, за да го направя?
От какво е необходимо да се откажа, за да настъпи промяна?
Какво е необходимо да се науча да правя, за да настъпи промяна?
Кой или какво може да ми помогне днес?
Коя е онази малка радост, която днес мога да си доставя, за да се почувствам по-добре?
С кои трима мои приятели мога да споделя това послание и да обсъдя какво те виждат, чуват или усещат, четейки го?

Радостен и творчески ден!