hand-writing-a-letter-is-social-media-awesomeness

Ако си специалист с опит в областта на психотелесното здраве или личностовото развитие, независимо от населеното място, където живееш,  и искаш да го споделиш под формата на кратка статия или есе до 2 страници А4, ще се радвам, ако пишеш на e-mail  kremena@onlinelifeacademy.com

В случай, че не си сигурен/a в правописа и пунктуацията, текстът ти ще бъде коригиран без промяна на съдържанието и публикуван.

А ако текстът не отговяря на тематиката на сайта, ще бъдеш уведомен/а в 10-дневен срок.

Одобрените текстове ще бъдат публикувани до две седмици от одобрението.

В замяна, получаваш публикуване на линкове към твоя сайт или офис и така, повече хора от твоя регион ще могат да се насочат към теб.

Кремена Станилова