Публикации

Законът за вакуума

Законът за вакуума посочва, че всички материални сили на Вселената не понасят вакуума и бързат да запълнят всяка дупка, отвор, празнота, белият лист с букви, празните моменти с образи, звуци, боклуци и т.н. Този принцип твърди, че в пространството трябва да има движение и когато цялото пространство е запълнено, солидността предотвратява всякакво по нататъшно придвижване или растеж.

Намалявайки малко, по малко неподходящите аспекти от своя живот човек може да създаде време, пространство и възможности за движение, растеж, развитие, регенириране, върху една по-солидна основа. Този закон създава пространства, в които да положи само най-висшето и най- градивното, с минимум енергия и на минимум цена.

Всички енергии създават вакуум след себе си, който притегля към себе си други подобни енергии. В този смисъл, когато едно същество е прогресирало към по-висши нива, то е оставило вакуум, който притегля други същества към същите висши цели и нива.

Когато давате нещо безкористно – както дървото дава плодовете, които събирате – космическите енергии се задвижват и нова материя бива засмукана във вортекса. Но новата енергия е принципно подобна на онази, която е напуснала мястото.

Каквото даваш, това и получаваш!

Подобното привлича подобно.

Източник: Интернет

Материалът е подготвен от Теодора Панайотова