Какво е Духовността като шанс?

Всички кризи и застои, независимо в коя област са – партньорска, професионална, приятелска, родителско-детска или личностова – са плод на наше вкопчване в остарели и вече неработещи гледни точки, поведения или нагласи. Вкопчвайки се, ние удължаваме времето между проблема и намирането на решения и превръщането на кризата във възможност за пробив и движение напред.