ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Фирма РЕА Холистик ЕООД, която управлява сайта onlinelifeacademy.com, започва своята дейност през 2012 година.

Наша цел  винаги е била да установим  добри и дълготрайни отношения със своите потребители/клиенти, изградени на базата на доверие, спазвайки принципите на законност, честност и прозрачност .

В тази връзка нашият стремеж е да запазим и защитим вашите лични данни.

За тази цел изготвихме   „Политика за поверителност и защита на личните данни”, чрез която да регулираме обработването на лични данни, предоставени от потребителите/клиентите на уебсайт onlinelifeacademy.com

Фирма РЕА Холистик ЕООД, която управлява сайта onlinelifeacademy.com, декларира, че всички лични данни, наричани по надолу , за краткост „данни“,  се считат за строго поверителни и за тях се спазват всички приложими законови разпоредби.

В зависимост от това, какви наши услуги използвате, събираме следните лични данни:

  • Получаване   на информационен бюлетин, с цел да  се информирате за нашите събития, промоции , услуги и продукти, ние събираме: Име и имейл адрес.
  • При закупуване на предлаганите от нас продукти и услуги: Име и фамилия, имейл адрес, пощенски адрес, адрес за фактуриране,адрес на доставка, телефонен номер, банкова сметка (ако плащате по банков път).
  • Данни, произтичащи от действащия договор – закупени продукти, потребителски сегмент, обем на предоставените услуги.

Цели на обработката:

Информационен бюлетин и обратна връзка за нашите събития.

Получавате информационен бюлетин по имейла, който представлява търговско съобщение.

Вие можете винаги да прекратите тези търговски съобщения , като изпратите съобщение  с ОТКАЗ на имейл office@onlinelifeacademy.com  или натиснете линка за отказ от абонамент, който е цитиран във всяко съобщение.

 

В случай, че пожелаете изтриване  и заличаване на вашите данни, ние няма да използваме вашите електронни контакти, докато не се регистрирате отново или изрично поискате да станете наш клиент .

Имате право по всяко време безплатно да направите възражение срещу такава обработка. Данните за контакт са посочени в края на този документ.

В случай, че в своя уеб браузър имате разрешени бисквитки, обработваме записите от бисквитките, разположени на уеб сайта, управляван от дружество, с цел осигуряване на по-добро функциониране на сайта onlinelifeacademy.com и с цел реклама на дружество.

Участие на наше събитие или покупка на продукт

Ние обработваме вашите лични данни, за да осигурим коректност при изпълнение на поетият  от нас ангажимент и с цел  подобряване на нашите услуги.

Независимо от къде сте направили вашата регистрация за участие  или за поръчката – от  интернет страницата ни, мобилно приложение или по телефона, предоставените от вас лични данни са необходимостта за изпълнение на договора, който възниква между нас, както и за изпълнение на правните ни задължения  за издаване на  счетоводен документ, което  е правно основание са обработване на вашите данни.

За да осигурим достатъчна защита на вашите права и интереси, ние съхраняваме вашите лични данни в криптирана  форма.

Обработваме вашите данни, като осигуряваме защита и безопасност на нашите системи.

Предоставяне на личните данни на трети страни

Вашите лични данни могат да бъдат предоставени на трети лица или посреднически страни само тогава, ако е необходимо в рамките на изпълнение на договора за услуга, въз основа на законен интерес, или ако предварително сте дали съгласие за това.

Страните  на които могат да бъдат предоставени са трети страни, участващи в обработката на данни, с цел извършване на отчетност на фирмата, законни представители и държавни органи.

РЕА Холистик ЕООД може да предостави лични данни на трети страни, когато има основание за това и в случаите, когато това се изисква със закон или  данните са изискани от страна на правораздавателните органи и полицията с цел предотвратяване и/или разкриване на престъпление.

В случай, че в своя уеб браузър имате разрешени бисквитки, обработваме записите от бисквитките, разположени на уеб сайта, управляван от дружество, с цел осигуряване на по-добро функциониране на сайта onlineliefacademy.com

Защита на личните данни и срок на съхраняване

Ние поддържаме технически и организационни мерки срещу загуба и унищожаване на вашите данни, като сме предприели всички необходими мерки срещу достъп на неупълномощени лица до вашите данни, тяхното изменение или разпространение.

Личните данни се обработват и съхраняват за време, необходимо за обезпечаване на всички права и задължения, произтичащи от договора за услуга или до приключване на възникнал спор.

РЕа Холистик ЕООД в качеството си на администратор  съхранява личните данни според правните  разпоредби  при договорни взаимоотношения  и свързани с отчетната дейности или еднократно за извършване на дадена услуга или предоставяне на  отговор на клиент.

Права на субектите, предоставящи данни

Вие можете по всяко време да поискате безплатна информация за обработката на своите лични данни.

Да изисквате отстраняване на несъответствието или извършване на поправка, допълнение, заличаване на личните данни или блокиране на личните данни.

Можете да оттеглите своето съгласие за обработка на личните данни, в този случай вашите лични данни ще бъдат заличени, ако е изтекъл законовият срок, за който Реа Холистик ЕООД е задължена да ги съхранява.

Унищожаването на личните данни ще настъпи веднага, след изпълнение на поставената цел и изтичане на законовото основание.

Субектът може да ползва всичките си права, като изпрати писмено заявление(свободна форма) за исканото от него право на електронна поща: office@onlinelifeacademy.com

Бисквитки

Нашият сайт ползва т.н. бисквитки, за да бъде нашето предложение за вас интересно и потребителски удобно. Бисквитките са малки текстови файлове, които са запаметени във вашия компютър, смартфон или друго устройство, което се използва от вашия уеб браузър.

Използваме Бисквитки , за да функционира  правилно кошницата и  за да завършите своята поръчка възможно най-лесно; чрез Бисквитки се запомнят на вашите входни данни, така че не се налага отново да ги въвеждате и получавате  информации за следене на реклами, защото не можем да ви предлагаме реклама за стока, към която нямате интерес.

Бисквитките, ползвани на нашия сайт, могат да се разделят на два основни типа. Краткотрайните – „session cookie“ се изтриват веднага след завършване на посещението на нашия сайт и дълготрайните, т.е. „persistent cookie“- остават съхранени във вашето устройство много по-дълго или докато ръчно не ги отстраните (времето за оставане на файловете на бисквитките във вашето устройство зависи от самите бисквитки и настройката на вашия браузър).

Забраняване на бисквитките

Настройката за използване на файловете на бисквитките е част от вашия интернет браузър. Повечето браузъри автоматично приемат по подразбиране файловете на бисквитките. Файловете на бисквитките могат да бъдат забранени или ограничени във вашия браузър по избрани от вас типове.

Информация за браузърите и за начина на настройка на предпочитанията за файловете на бисквитки можете да намерите на :Chrome ; FirefoxInternet ExplorerAndroidIphone и Ipad

Свържете се с нас

Ако имате някакви въпроси, коментари и запитвания относно нашата политика, не се колебайте да се свържете с нас на адрес: гр. Хасково, бул.”Г.С.Раковски” 8, офис 19 или чрез имейл: office@onlinelifeacademy.com

Колкото повече взаимодействате с нас, толкова повече научаваме за вас и това ни дава възможност да ви предлагаме персонализирани услуги.

Реа Холистик ЕООД може да използва личните данни единствено и само за целите, за които са предоставени.

Политиката за поверителност и защита  за защита на личните данни влизат в сила от 25.05.2018г.