Този курс ще ти помогне да разпознаеш собствените неефективни поведенченски модели, предоставяйки и реални решения и умения, необходими на всеки,който желае да навигира живота с лекота.