Oнлайн курс, който включва 7 системно-свързани лекции върху 7-те енергийни центъра и поведенията, които ги балансират.

Този курс ще ти помогне да разпознаеш собствените неефективни поведенченски модели, предоставяйки и реални решения и умения, необходими на всеки,който желае да навигира живота с лекота.