Публикации

“Собственото достойнство, самоуважението, е толкова ценно, че винаги ти излиза твърде скъпо, когато плащаш с него.” Х. Букай

Хорхе Букай: Какво може да направи човек, за да може да разбере предварително дали цената, която трябва да плати за нещо, е висока, ниска или заслужена?

– Мислих доста и разбрах, че има много неща, за които трябва да плащам висока цена. А това ме кара да не  се чувствам много добре.

Като че ли се въртя в омагьосан кръг и не мога да изляза от него. Какво може да направи човек, за да може да разбере предварително дали цената, която трябва да плати за нещо, е висока, ниска или заслужена? С материалните неща е лесно, защото тя горе-долу е установена. Но кое е мерилото за всичко останало?

– Изглежда, първо трябва да разбере какво значи висока цена. Какво значи да плати скъпо.

– Да платиш скъпо е да платиш много.

– Да проверим от гледна точка на материалното. Сто хиляди долара много ли е?

– Да, разбира се.

– Тогава един Джъмбо Джет, който се продава за сто хиляди долара, е скъп.

– Е, зависи за кого. За мен – да.

– Защо?

– Защото нямам сто хиляди долара, нито мога да ги намеря.

– Не, Демиан. Не правиш разлика между скъпото и ценното. Ако един Джъмбо се продава за сто хиляди долара, той е евтин, независимо дали имаш тези пари, или ги нямаш.

– Тогава какво става?

– Дали нещо е скъпо или евтино, се определя от съотношението между цената /колко струва/ и стойността /колко е ценно/. А не между цената и парите, които ти имаш. Скъпо, Демиан, е онова, което струва повече, от колкото заслужава.

– Повече отколкото заслужава…. Разбира се, затова чувствам, че за много неща плащам скъпо….Сега разбирам.

– Стойността на нематериалните неща – продължи Хорхе, – а понякога и на материалните, е толкова субективна, че само всеки сам може да определи дали дадена цена е заслужена, или не. Но всички притежаваме и богатства, които според мен не умеем да ценим достатъчно.  Eдно от тях е достойнството. Струва ми се, че собственото достойнство, самоуважението, както ти казах веднъж, е толкова ценно, че винаги ти излиза твърде скъпо, когато плащаш с него.

Из „ Нека ти разкажа” Хорхе Букай