Влиянието на интернет и социалните мрежи върху подрастващите

Влиянието на интернет и социалните мрежи върху подрастващите
Българско Национално Радио ефир – радио Кърджали, 25 април, 2017 г. Интервю с психотерапевта Кремена Станилова

УВЕРЕНИ СТЪПКИ – онлайн курс САМО ЗА ЖЕНИ

УВЕРЕНИ СТЪПКИ е онлайн курс САМО ЗА ЖЕНИ.
Уверената жена знае коя е, какво иска, накъде отива, и с кого.
Ако искаш да извървиш 5 стъпки в 5 уебинара към това да бъдеш УВЕРЕНА ЖЕНА, кликни върху бутона и се запиши!