Публикации

Меридианите в човешкото тяло

Учението за системата от енергийни канали в организма ни е едно от важните открития на Древната китайска медицина и играе съществена роля в диагностицирането, избора на лечение и профилактиката на заболяванията.Тази система е еднакво важна както за акупунктурата и акупресурата, така и за лекарствената терапия.

В Китай има поговорка, която гласи: “Ако лекарят не познава каналите, той много лесно ще допусне грешка.”В резултат на различни наблюдения лекарите в древността са открили цяла система от напречни, надлъжни, кръгообразни, големи и малки, дълбоки и повърхностни канали, по които безспирно циркулира енергия, която захранва целия организъм като осигурява нормалната жизнена дейност, прониква в организма отвън от повърхността на тялото, достига до най-дълбоките му части и се връща обратно навън. Енергийните канали представляват една сложна разклонена система, която отразява патологията на организма при заболяване и активно поема всичко от околната среда.

Концепцията за каналите или меридианите, която на китайски се нарича Дзин-луо, се явява съставна част на традиционната източна медицина. Меридианите-това са канали или пътища, по които циркулира жизнената енергия Ци. Голяма част от каналите не са прави, а криволичат и се свързват с други меридиани.Всеки един от основните 12 канала има многобройни разклонения. Т.е. това е една сложна система, която е невидима за окото.

Нека сега да се спрем на това какво представлява всъщност тази система. В човешкото тяло съществуват 12 двойки основни канали, които съответстват на органите, 2 единични меридиана, 15 вторични и 8 „чудесни”. По тези канали са разположени биологически активни точки, които са като регулатори на потока на енергията. Най-използваните точки са общо 365 на брой.

Меридианите са входът, от където болестите навлизат в организма, разпространяват се от повърхността навътре и отвътре навън, когато болестта се лекува. Енергийните канали са мястото, където точно може да се определят патологичните изменения в състоянието на организма, защото болестта всъщност е нарушение на циркулацията на енергията Ци по каналите. По всеки меридиан съществуват биоактивни точки и въздействайки върху тях е възможно да се възстанови правилния поток.

Жизнената енергия прави един пълен цикъл в рамките на едно денонощие.Часът, в който енергията минава по определен канал, се характеризира с максималната активност на органа и функцията му, на който съответства меридиана. Цялата натрупана енергия в тези часове се съсредоточава в противоположния канал.

Жизнената енергия циркулира в строго определена последователност, преминавайки от един канал в друг в течение на денонощите.Така тръгвайки от меридиана на белите дробове, чиято максимална активност е между 3 и 5 часа сутринта, от 5 до 7 часа енергията преминава в меридиана на дебелото черво, след това в меридиана на жлъчката от 7 до 9 часа, далака и надбъбречната жлеза от 9 до 11 часа, сърцето- от 11 до 13 часа, тънките черва между 13 и 15 часа, пикочния мехур от 15 до 17ч., бъбреците – от 17 до 19ч., перикарда – от 19 до 21ч., тройния нагревател от 21 до 23ч., жлъчката от 23 до 1ч. и черния дроб от 1 до 3ч. и след като завърши един пълен кръг отново се връща в меридиана на белите дробове.

Можем да разгледаме циркулацията на енергията и от друг аспект-от гледна точка на теорията за Ин и Ян.

12 двойки канали, които са разположени от двете части на тялото, се разделят на 6 ински и 6 янски. Според теорията за Ин и Ян Ян-това е Небето, Ин-Земята, а човекът се намира по средата. Горната част на човешкото тяло се отнася към Ян, а долната – към Ин. Как се движи енергията в съответствие с Ин и Ян? Според древния„Трактат по акупунктура”:”Трите канала Ян на ръцете и на краката се издигат нагоре към главата, а от главата се спускат към краката.Трите канала Ин от областта на краката се качват нагоре към гърдите и от там се спускат по ръцете. Субстанцията Ин се качва, а Ян се спуска.” Ако трябва да обясним този цитат, то можем да направим следните изводи:

От 6-те янски меридиана три минават по протежението на краката и 3 по ръцете или по-точно три канала от ръцете се качавта нагоре към главата, а от главата 3 се спускат надолу към краката. От своя страна 3-те ински канала от краката се качват към гръдния кош (нито един от тях не се качва към главата, където се концентрира Ян енергия) и 3 от гръдния кош слизат към ръцете.

По такъв начин се постига правилно регулиране на Ин и Ян в организма.От горе от Слънцето получаваме янска енергия и тя се спуска надолу затопляйки Ин, която ни дава Земята. Ин се качва от долу нагоре и охлажда горещата Ян.

Трудно е да си представим такава абстрактна система, но тя е факт. Въздействайки посредством иглоубождане или натиск на определени биоактивни точки по меридианите е възможно лечението на различни заболявания. Всъщност основната цел е да се възстанови баланса на енергията в организма. Болестта се появява, защото някъде в потока на циркулацията на енергията настъпва дисбаланс. Това е една коренно противоположна на западната медицина теория, но времето е доказало, че тя е ефективна.

Източник: Акордиране на Тяло, Ум, Душа и Дух

Материалът е подготвен от Теодора Панайотова – https://onlinelifeacademy.com/ekip

Сакралното пространство в сърцето

Тайната на Тайните е спомената в Еврейската традиция като Сакралната Камера на Сърцето. Упанишадите, Хиндуистките свещени текстове, я споменават като едно Много Малко Място в Сърцето. Понякога я наричат Сакралното Пространство на Сърцето.

Очевидно е, че в древни времена това пространство в сърцето е било познато и се е влизало в него по време на техните церемонии, което все още се прави в няколко ‘изгубени’ племена в много отдалечени зони на света.

Tова Сакрално Пространство съдържа единствената възможност да има някога мир на Земята. Всички политически действия на Земята са взаимствани от Дуалното Съзнание – резултат от Разгрома – и тази форма на съзнание е основана на егото.

Докато егото управлява курса на събитията в този свят, никога няма да има мир. Егото осъжда всяко събитие или като добро или като зло, спрямо собствената си гледна точка, а егото винаги мисли първо за себе си. Докато егото се чувства сигурно и удобно, то не се интересува от това, което се слува с нещата, които му се струват външни на самото него.

Сърцето е толкова различно! То възприема света като образ, не като нещо ‘реално’, и вижда всичко едновременно. Сърцето познава само цялостта и Единството, и създава спрямо този начин на възприятие. То никога не би направило нещо, което да е вредно за някого или нещо друго, защото то знае, че няма ‘две’ неща.

Всичко, което съществува е в сърцето. Всъщност, дори да не съществува, то е в сърцето.

Хората, в миналото вярват, че любов е думата, която означава това, което е свързано с пространството на сърцето.

Но според Сакралното Пространство на Сърцето има различни видове любов, и тази любов, която изпитваме към други хора рядко идва от сърцето. Тази любов всъщност идва от нашето емоционално тяло и е контролирана от дясната половина на мозъка.

Тези емоционални състояния са поляризирани, също като мозъка, и имат своя противоположен израз – например, любовта може да се превърне в омраза.

Колко често ви се е случвало да целунете някого, когото обичате много, и десет минути по-късно, казвате в момент на разпаленост „Мразя те!” Това е условна любов. Тя се променя спрямо момента.

Но в Сакралното Пространство на Сърцето има различен вид емоционално тяло, така да се каже, което няма друга противоположна част. Това е ЛЮБОВ, която не познава ограничения, няма условия, и ще съществува завинаги без никакво значение, какво ще се случи.

Тази ЛЮБОВ познава само Единството и създава радост на всеки живот навсякъде.

Всички световни религии и духовни дисциплини препращат към тази възможност, но повечето от тях са забравили как се влиза в това свещено място. Тези начини, както и повечето древни начини, са били изгубени.

Като всяко природно събитие, всяко нещо има своето време. Завръщането на човечеството към сърцето е само въпрос на време.

Източник: Акордиране за Тяло, Ум, Душа и Дух